Hướng dẫn mua hàng

Bước 1:
Chọn sản phẩm muốn mua
 
Bước 2:
Chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 
Bước 3:
Chọn TIẾP TỤC MUA HÀNG để tiếp tục chọn thêm sản phẩm.
Chọn XEM GIỎ HÀNG để đến tới trang thanh toán.
Xin chúc mừng bạn, đến đây bạn đã chọn được một số sản phẩm vào giỏ hàng rồi.
Bây giờ bạn xem CÁC BƯỚC THANH TOÁN nhé.